-VUOSIKOKOUS 2023 pidettiin kylätalolla 17.5.2023. Vuosikokouksen päätöksistä otteen näet tätä tekstiä klikkaamalla .

OTE vuosikokouospöytäkirjasta

8. Toiminnan suunnittelu ja toimintasuunnitelman käsittely

8.1. Käsiteltiin hallituksen ehdotus kyläyhdistyksen lakkauttamista ja yhdistyksen purkamista tarkoittaviin toimiin ryhtymisestä, missä tarkoituksessa ehdotetaan myyntiiin laitettavaksi kyläyhdistyksen kiinteistö Lahti RN:o 7:3, kiintiestötunnus 290-407-73, Kuhmo, Lammasperä. Asiasta keskusteltiin, hallituksen ehdotusta kannatettiiin. Esitettiin yksi vastaehdotus, jonka mukaan myyntin ei ryhdyttäisi, mutta tätä ehdotusta ei kannatettu.

Päätettiin myydä kyläyhdistyksen omistama em kiinteistö.

8.2. Päätettiin antaa myyntitoimeksianto Kiinteistönvälitys Anita Mikkonen Oy:lle.

8.3. Toimintasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen muilta osin : Toimintasuunitelma hyväksyttiin muutoin, paitsi ehdotukseen myynnin yhdistyksen varojen käytöstä kiinteistön myynnin jälkeen esitettiin varauma, että yhdistyksen varoja ei jätetä muille jaettavaksi, vaan ennen toiminnan lopettamista ne pitää käyttää yhdistyksen ja kyläläisten hyväksi.

9. Jäsen- ja kannatus jäsen maksujen määrääminen vuodelle 2023: päätettiin, ettei jäsenmaksuja peritä vuodelta 2023.